Onderzoek

Onderzoek

Het H.E.R.P. draagt haar steentje bij aan verschillende onderzoeksprojecten over de gehele wereld. Ook organiseert het geregeld zelf verschillende onderzoeksprojecten of helpen verschillende van haar leden bij lopend onderzoek.

Positieflijst

 

De nakende positieflijst in Vlaanderen is een 'hot topic' en laat vele hobbyisten en biologen niet onberoerd. Reptielen en amfibieën houden als huisdier wordt in onze maatschappij steeds populairder en dit heeft zijn gevolgen. Het houden van exotische dieren is voor velen een mooie hobby en toevluchtsoord om te ontsnappen aan de dagdagelijkse drukte. Anderen hechten dan weer een enorme emotionele waarde aan de aanwezigheid van hun modern gezelschapsdier of genieten van het waarnemen van natuurlijk gedrag in een natuurlijk nagemaakte omgeving. Daarnaast zijn een selecte groep ervaren specialisten onontbeerlijk voor de ex-situ conservatie van verschillende soorten en krijgen wetenschappers eenvoudig toegang tot verschillende soorten herpetofauna door gebruik te maken van de exotische dierenhandel.

 

Velen zijn het er over eens: de terrariumhobby is niet enkel kommer en kwel! Integendeel, het heeft een belangrijke positie ingenomen in het dagelijkse leven van velen.

Toch... Men mag niet naief zijn! De negatieve aspecten aan de hobby mogen niet onderschat worden. De terrariumhobby heeft immers vele soorten tot op de rand van uitsterven geforceerd. Daarbij kent de hobby een enorm dierenleed... Hoewel de gemeenschap rond het houden van deze dieren steeds sterker wordt en de kennis rond het houden van deze dieren steeds rijker, blijven impulsaankopen een groot probleem. De steeds lagere prijzen, stijgend aanbod aan verschillende soorten en toegankelijkheid om deze soorten aan te schaffen, spelen hierin een grote rol. Dit alles moet veranderen, dat is duidelijk. Maar hoe?

 

Een positieflijst komt eraan. Het is niet langer te vermijden. Een strikte positieflijst is, ook volgens onze organisatie, niet de beste oplossing. Maar... toch kan een flexibele toepassing van een positieflijst een goede tool zijn om deze problemen aan te pakken en de restricties op de hobby te beperken. Het H.E.R.P. pleit daarom voor een flexibele positieflijst met de mogelijkheid om ervaren hobbyisten een uitzondering te verschaffen.

 

Het H.E.R.P. probeert samen met andere Vlaamse specialisten en organisaties te zoeken naar een 'gulden middenweg' voor dit probleem om zo het leven van reptielen en amfibieën, zowel in het wild als in gevangenschap te verbeteren.

 

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de positieflijst en mee discussiëren of bijdragen aan een mogelijk compromis?

Bezoek dan onze Facebook groep 'Discussiegroep Positieflijst Vlaanderen' en meldt u aan!

Onderzoeksdatabase

 

Het H.E.R.P. wil naar de toekomst toe fungeren als database voor informatie met betrekking tot de reptielen en amfibieën binnen onze maatschappij.

Vandaag de dag is de informatie met betrekking tot de groei en de ontwikkeling van de terrariumhobby schaars. Dit leidt ertoe dat vele instanties zich geen beeld kunnen scheppen van de omvang ervan.

Met oog op het verbeteren van de toestand van de in gevangenschap gehouden dieren en het behoud van deze hobby, zal het H.E.R.P. zich engageren om zoveel mogelijk informatie omtrent de groei van de sector te verzamelen.

Deze informatie kan dan gratis opgevraagd worden uit onze database.

 

En U?

 

Uiteraard kan het H.E.R.P. uw hulp goed gebruiken.

Heeft u een masterproef of thesis geschreven met betrekking tot de sector of heeft u een lopend onderzoek dat ons zou kunnen interesseren?

Heeft u een enquête gestart met als doel meer te weten te komen over de huidige toestand van de terrariumhobby?

 

Indien dit het geval is, vragen wij u vriendelijk uw bevindingen met ons te delen.

Uw onderzoek kan immers later een stuk van de puzzel betekenen, wanneer men zoekt naar een oplossing voor het vrijwaren van de hobby of het verbeteren van de levenstoestand van in gevangenschap gehouden koudbloedigen.

 

Uiteraard wordt de auteur niet vergeten en eist het H.E.R.P. voor extern onderzoek geen krediet op.

 

Indien u eventueel over nuttige informatie beschikt met betrekking tot de groei van de sector, de verkoop/import/export van verschillende amfibieën en reptielen, de huidige situatie van de terrariumhobby, welke soorten gehouden worden en in welke hoeveelheden,... kan u deze werken steeds met ons delen door contact op te nemen via het Contact tabblad.

 

Alvast bedankt voor uw inspanning en medewerking!

Over H.E.R.P.

Het H.E.R.P. is het eerste herpetologische educatieve centrum in België ...

 

Meer lezen?

Klik hier

E-mail: info@herp.be

Tel.: +32 472.93.97.73

 

Contactformulier

Klik hier

Contact

Sponsors & Partners

Onze sponsors en partners leren kennen?

Klik hier