Opleiding voor Hulpdiensten

Opleiding voor Hulpdiensten

Het H.E.R.P. voorziet een ééndagsopleiding voor hulpdiensten.

 

Deze opleiding is geschikt voor zowel brandweerlui als voor politieagenten.

Tijdens de opleiding worden de cursisten opgeleid in het veilig omgaan met exotische dieren. Zo wordt hen bijgebracht hoe men tijdens interventies op een eenvoudige manier ontsnapte reptielen kan opsporen, herkennen en veilig weg kan vangen.

 

Er wordt tijdens de opleiding nadruk gelegd op de wetgeving rond het houden en verhandelen van exotische dieren, alsook het herkennen van exotische en inheemse soorten en potentieel gevaarlijke dieren.

Tevens leert men tijdens de opleiding hoe men het best reptielen benadert, vangt en fixeert, maar ook welk materiaal er gebruikt kan worden om slangen op een veilige manier te verplaatsen en te transporteren.

 

De opleiding wordt didactisch ondersteund met een powerpointpresentatie. Ook kan er een uitgebriede syllabus voorzien worden voor elke cursist, welke perfect kan dienen als naslagwerk. Tijdens de opleiding krijgen alle hulpverleners tevens de kans om met een hele reeks aan levende dieren te oefenen.

Onze cursus 'Herkennen en Benaderen van Exotische Dieren voor Hulpdiensten' bevat standaard volgende onderwerpen:

 

- Bijzondere dieren als huisdier in onze maatschappij

Een inleidend hoofdstuk dat licht werpt op de ontwikkeling en de huidige toestand van de terrariumhobby.

 

- Inleiding tot de Biologie van Herpetofauna & Arthropoda

Een inleiding tot het beter begrijpen van enkele belangrijke biologische, anatomische en fysiologische kenmerken van reptielen, amfibieën en geleedpotigen.

 

- Herkennen van Herpetofauna en Arthropoda

Gedurende dit onderdeel leren de cursisten het verschil herkennen tussen gevaarlijke en ongevaarlijke groepen en wordt er extra aandacht besteed aan de soortenkennis van de meest gehouden soorten in gevangenschap. Ook het herkennen van de inheemse diersoorten komt in dit hoofdstuk aan bod.

 

- Correct hanteren van koudbloedige dieren

De cursisten worden, na een theoretisch gedeelte, ‘hands-on’ in contact gebracht met allerlei koudbloedige dieren. Correcte hanteer- en transporttechnieken alsook stresspreventie staan hierbij centraal.

 

- Nationale en internationale wetgeving

In dit onderdeel wordt er een breed beeld gevormd rond de wetgeving omtrent het houden en verhandelen van exotische dieren. Politieagenten leren tevens bij hoe men een globale controle op deze regelgevingen kan uitvoeren.

Tijdsduur:

Tot 8 uur.

Aanpasbaar op aanvraag en in overleg

 

Opties:

 

- Powerpoint presentaties

De powerpoint presentaties, die worden gebruikt gedurende het verloop van de cursus, kunnen op voorhand of tijdens de les aan de cursisten bezorgd worden.

Op voorhand gebeurt dit via e-mail, welke verstuurd wordt naar een verantwoordelijke. De verantwoordelijke kan daarna de slides op zijn beurt doorgeven aan de rest van de cursisten. Men kan er ook voor opteren om in het begin van de les, afgedrukte slides te verkrijgen.

 

- Syllabus

Een samenvattend werk met alle onderwerpen aangehaald in de cursus. Het ideale naslagwerk voor op kantoor of in het veld.

 

Kostprijs:

Op aanvraag

 

Over H.E.R.P.

Het H.E.R.P. is het eerste herpetologische educatieve centrum in België ...

 

Meer lezen?

Klik hier

E-mail: info@herp.be

Tel.: +32 472.93.97.73

 

Contactformulier

Klik hier

Contact

Sponsors & Partners

Onze sponsors en partners leren kennen?

Klik hier