Kweekprojecten

Kweekprojecten

Er zijn heel wat koudbloedige dieren terug te vinden in het H.E.R.P. en dit leidt geregeld tot nakweek.

Het H.E.R.P. zet zich in om geregeld nieuwe kweekprojecten aan te gaan. Dit zijn  uiteraard geen doorsnee projecten.


Het H.E.R.P. is zich bewust van de sterke verzadiging van de markt met de meest gehouden en gekweekte soorten. De verzadiging van de markt draagt bij aan de daling van de algemene prijzen voor bepaalde diersoorten. Door deze prijsdaling is men sneller geneigd om  dieren aan te schaffen uit impuls, wat vaak leidt tot heel wat dierenleed. Zo worden, in veruit de meeste gevallen, de meest gekweekte dieren vaker gedumpt of verwaarloosd. Door de lage prijzen worden levende dieren al snel als 'wegwerp-artikelen' beschouwd.


Het is om deze reden dat het H.E.R.P. zich weerhoudt van het kweken met de meest voorkomende diersoorten en zich toelegt op het kweken van zeldzamere diersoorten, dieren die benadeeld worden in het wild door habitatdestructie of illegale  wildvang, alsook bedreigde diersoorten.


Samen met hobbyisten van over de gehele wereld worden kweekprojecten opgestart en informatie uitgewisseld. Daarbij wordt er gekeken naar de mogelijkheid om projecten te steunen die de soort in het wild proberen te beschermen.


Hieronder kan u de huidige, bijzondere kweekprojecten van het H.E.R.P. terugvinden.

Soort: Diplometopon zarudnyi

Herkomst: Saoedi-Arabië, Irak, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman


Deze wormhagedis wordt slechts door enkelen ter wereld succesvol gehouden in gevangenschap. Het H.E.R.P. streeft ernaar om als eerste ter wereld een voortplanting vast te leggen.

Soort: Acrochordus granulatus

Herkomst: Zuidoost-Azië


Deze geheel aquatische slang wordt geregeld geïmporteerd, maar overleeft de eerste maanden in gevangenschap vaak niet. Het H.E.R.P. onderzoekt het gedrag van deze soort in gevangenschap en is er in geslaagd om een succesvolle voorplanting bij deze dieren vast te leggen. Hoogstwaarschijnlijk zijn wij de eersten ter wereld die hierin geslaagd zijn.

Soort: Lygodactylus williamsi

Herkomst: Tanzania (Kimboza regenwoud)


De populatie in het wild van deze kleurrijke daggekko is de laatste jaren erg achteruit gegaan door overmatige, illegale wildvang. Hierdoor is het een sterk bedreigde diersoort geworden (Critically Endangered IUCN). Het H.E.R.P. heeft een in gevangenschap geboren kweekgroep van deze dieren.

Soort: Lanthanotus borneensis

Herkomst: Borneo, Maleisië


De dove varaan is een  zeldzame, semi-aquatische hagedissensoort die enorm onder druk staat door habitatdestructie. De leefomgeving van deze diersoort wordt  gekapt voor palmolieplantages. Ook werd de soort vaak  uit het wild gehaald voor de exotische dierenhandel. Vandaag staat de soort op CITES App. II en zijn in gevangenschap gehouden exemplaren schaars. Het H.E.R.P. werkt samen met zowel Nederlandse als Italiaanse collega's in een kweekproject met deze soort.

Soort: Aneides lugubris

Herkomst: Californië


Deze boomsalamander is een uniek amfibie, welke weinig gekweekt wordt in gevangenschap. Hun gevoeligheid aan de temperatuur en de luchtvochtigheidsgraad, alsook hun strikt seizoensgebonden voorplantingdrift, maakt het een moeilijk te kweken soort. Deze salamander legt haar eieren op het land. Door de afwezigheid van water komen de jongen volledig ontwikkeld uit het ei en kennen dus geen larvaal stadium.

Soort: Varanus macraei

Herkomst: Batanta, Indonesië


Blauwe varanen zijn unieke, boombewonende  hagedissen. Het H.E.R.P. heeft een prachtig koppel van deze hagedissensoort en tracht  in de komende jaren de dieren te kweken.

Belgium 

+32 472.93.97.73

info@herp.be

Follow us:

Find our Equipment & Merch on:

English:

Nederlands:

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED