Opleiding voor Winkelbediende

Opleiding voor Winkelbediende

 Het H.E.R.P. voorziet gespecialiseerde opleidingen voor winkelbedienden en professionele dierenverzorgers.


Zo bieden wij cursussen terrariumkunde aan gericht op het verantwoordelijk houden én correct verkopen van herpetofauna in winkelomstandigheden.


De basis van de cursus voor winkelbedienden kan steeds worden aangepast met oog op het uiteindelijke doel dat men wil bereiken. Dit betekent dat u als klant de onderwerpen van de cursus kan sturen en benadrukken, alsook de duur en diepgang van de cursus met ons kan bespreken. Zo kunnen wij u of  uw cliënteel voorzien van een opleiding op maat, gespecifieerd tot uw aanbod.


Na het doorlopen van de cursus is er de mogelijkheid om uw cliënteel  te  onderwerpen aan een door ons opgestelde examinering. Hierdoor kan u zelf de opleiding evalueren. Ook worden alle cursisten opgenomen in ons bestand van erkende cursisten.


De cursus terrariumkunde wordt tevens altijd up-to-date gehouden en aangepast bij nieuwe ontwikkelingen.


De lessen en lezingen worden gegeven door ware specialisten in het vak.

Onze cursus terrariumkunde bevat standaard volgende onderwerpen:


- Bijzondere dieren als huisdier in onze maatschappij

Een inleidend hoofdstuk dat licht werpt op de ontwikkeling en de huidige toestand van de terrariumhobby.


- Inleiding tot de Biologie van Herpetofauna & Arthropoda

Een inleiding tot het beter begrijpen van de biologie, anatomie en fysiologie van reptielen,  amfibieën en geleedpotigen.


- Huisvesting & verzorging van Herpetofauna & Arthropoda

Alle aspecten van de verzorging en de huisvesting van reptielen, amfibieën en geleedpotigen worden uitgediept. Van het inrichten van een geschikt terrarium tot selectie van voeding en apparatuur, alles wordt tot in detail en ook gedeeltelijk soortspecifiek besproken.


- Correct hanteren van koudbloedige dieren

De cursisten worden, na een theoretisch gedeelte, ‘hands-on’ in contact gebracht met allerlei koudbloedige dieren. Correcte hanteer- en transporttechnieken alsook stresspreventie staan hierbij centraal.


- Aandoeningen: herkenning en preventie

De meest voorkomende aandoeningen worden besproken alsook hoe ze in een vroeg stadium herkend en vermeden kunnen worden. Hiernaast wordt ook EHBO bij koudbloedigen en hygiëne in en rond het terrarium uit de doeken gedaan.


- Meest voorkomende soorten in gevangenschap

Hierbij worden de koudbloedige diersoorten die courant zijn in de exotische dierenhandel besproken en wordt de nadruk gelegd op de correcte naamgeving, herkenning en determinatie van deze soorten.


- Nationale en internationale wetgeving

In dit onderdeel wordt er een beeld gevormd rond de wetgeving omtrent het houden en verhandelen van exotische dieren.


- Informeren en sensibiliseren van de klant

Dit gedeelte haalt aan hoe men het best de klant benadert met informatie omtrent het correct huisvesten van een bepaalde diersoort en hoe men zich het best kan handhaven binnen de terrariumhobby.

Opties:


- Examinering

Na het doorlopen van een volwaardige cursus, kunnen de cursisten onderworpen worden aan een mondelinge of schriftelijke overhoring. Hiermee wordt de effectiviteit van de cursus op de proef gesteld. Dit  kan zowel voor het H.E.R.P. als voor de cursist nuttige informatie en feedback opleveren.


- Powerpoint presentaties

De powerpoint presentaties, die worden gebruikt gedurende het verloop van de cursus, kunnen op voorhand of tijdens de les aan de cursisten bezorgd worden.

Op voorhand gebeurt dit via e-mail, welke verstuurd wordt naar een verantwoordelijke. De verantwoordelijke kan daarna de slides op zijn beurt doorgeven aan de rest van de cursisten.

Men kan er ook voor opteren om in het begin van elke les, afgedrukte slides te verkrijgen.


- Syllabus

Bij een cursus terrariumkunde voor winkelbediendes kan bij de aanvang van de cursus gekozen worden om een syllabus aan te kopen. Ook akn de syllabus aangepast worden aan uw eigen eisen. Zo kan ook uw eigen winkelaanbod erin vermeld en uitgediept worden.


- Caresheets,  Infoboekjes en informatiestickers

Het H.E.R.P. kan uw winkel ook voorzien van caresheets, infoboekjes en informatiestickers. Deze worden op maat en per soort opgesteld en kunnen bij een inschrijving voor de terrariumcursus bijbesteld worden.  Ook  winkels of winkelketens zonder interesse in de cursus kunnen deze   caresheets, infoboekjes en informatiestickers aankopen (zie: Diensten).


Tarieven:

Steeds op aanvraagBekijk de laatste sfeerbeelden via deze link:

Klik hier om naar de Gallerij te gaan

Belgium 

+32 472.93.97.73

info@herp.be

Follow us:

Find our Equipment & Merch on:

English:

Nederlands:

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED